Złom węglika spiekanego – sposób na biznes i na zarobek

W naszym otoczeniu działa coraz więcej skupów wszelkiego rodzaju surowców wtórnych, w szczególności metali. Na pewno każdy nie raz oddawał do skupu podlegające recyklingowi odpady z domu, garażu czy gospodarstwa. Dla wielu osób zbiórka złomu stanowi też źródło zarobku. Zakres surowców, jakie przyjmują skupy złomu, stale się powiększa. Jest to spowodowane tym, że ogólnoświatowe zasoby metali, szczególnie metali rzadkich, kurczą się. Dlatego coraz więcej tych materiałów odzyskuje się w drodze recyklingu. Wynika to nie tylko z dbałości o środowisko, ale przede wszystkim dlatego, że odzysk metali jest często tańszy, niż wydobycie. Materiałami, które coraz częściej są skupowane w skupach metali są węgliki spiekane.

Węgliki spiekane – cenny materiał

Węgliki osiągają w skupach dość wysokie ceny, przewyższające ceny większości metali kolorowych. Powodem tego jest to, że one same wykonywane są z węglików różnych rzadkich metali. Do produkcji używane są między innymi takie metale jak: wolfram, nikiel, kobalt, chrom tytan czy niob.

Cechą węglików spiekanych jest to, że są one bardzo odporne na ścieranie, na wysokie temperatury oraz mają bardzo dużą twardość. Stosuje się je głównie w przemyśle, choć spotykany jest też w gospodarstwach domowych, pod postacią wierteł i różnego rodzaju pił. Bo właśnie wszelkie urządzenia tnące i skrawające wykorzystują właściwości węglików. Mogą to być między innymi: wiertła, frezy, tarcze tnące, głowice szlifujące i tnące, wykrojniki itp. To właśnie te urządzenia przyjmuje skup węglików spiekanych.

Złom węglika spiekanego – wartościowy materiał do ponownego wykorzystania

Choć skupy węglików nie są tak powszechne, jak skupy metali kolorowych, to jeśli chodzi o węgliki spiekane skup można znaleźć w każdym większym mieście. Wiele skupów, które do tej pory specjalizowały się w metalach kolorowych i szlachetnych, rozszerza zakres usług o skup węglików.

Zazwyczaj przyjmowane są wszelkie urządzenia zawierające w sobie węglik, a więc wymienione wcześniej różnego rodzaju sprzęty tnące, szlifujące i skrawające.

Jakie ceny oferuje skup węglików spiekanych?

Węgliki osiągają dosyć wysokie ceny w skupach. Im czystszy złom węglika spiekanego, tym oczywiście cena wyższa. Najniższe ceny to ok. 1-20 złotych za spieki z lutem miedziowym lub niklowym. Najwyższe kwoty, bo sięgające ponad 60 złotych za kilogram otrzymuje się za węgliki bez lutu. Oczywiście, jak w przypadku każdych innych surowców wtórnych, tak i w przypadku węglików spiekanych cena ulega okresowym wahaniom. Osoby dysponujące większymi ilościami tego surowca mogą liczyć na nieco wyższe kwoty.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Stellmet – złom węglika spiekanego