Alkomat elektrochemiczny, czy elektroniczny?

Stając przed wyborem odpowiedniego alkomatu, chcemy uzyskać przede wszystkim produkt, który w stopniu bardzo dokładnym dokona pomiaru zawartości alkoholu w naszym organizmie i określi, czy nadajemy się do bezpiecznego prowadzenia samochodu, czy też nie. Najczęściej wybieramy między produktami elektronicznymi, czyli półprzewodnikowymi, a elektrochemicznymi. Które dadzą bardziej wiarygodny wynik? Czy alkomaty te różnicują się jakością? Sprawdźmy, czy rodzaj alkotestu ma wpływ na jakość dokonywanego pomiaru.

Rodzaj sensora

Najważniejszym elementem w budowie alkomatów jest rodzaj sensora. Alkotesty elektroniczne bazują na sensorach, które dokonują utleniania alkoholu z wdmuchiwanego powietrza i pokazywania wyniku na podstawie zawężania półprzewodnika w stopniu proporcjonalnym do zawartego w próbce alkoholu. Alkomat elektrochemicznny wykorzystuje sensor, który wyposażony jest w obecność substancji chemicznej, która wchodzi w reakcję z alkoholem zawartym w powietrzu i na jej podstawie wytwarza prąd elektryczny, który osiąga poziom proporcjonalny do ilości alkoholu zawartego w próbce. Od rodzaju sensora zależy wiele istotnych czynników, które decydują o jakości alkomatów.

Czułość

Bardzo ważnym parametrem, jakim muszą wykazać się alkotesty jest czułość urządzenia. Od stopnia czułości zależy rozdzielczość wskazań pomiaru. Oczywiście, bardziej korzystne są produkty, które wykazują większy stopień czułości. Szacuje się, że alkomaty elektrochemiczne mają o wiele większą czułość, jak półprzewodnikowe.

Dokładność

Od dokładności alkomatu zależy stopień tzw. błędu pomiarowego. W tym parametrze również lepiej wypadają alkotesty elektrochemiczne. Najtańsze modele wykazują stopień dokładności zbliżony do najlepszych modeli elektronicznych. Alkomaty półprzewodnikowe mają granice błędu w zakresie od 20%, do 5%, w zależności od jakości urządzenia. Najgorsze alkomaty elektrochemiczne wykazują górną granicę w wyniku ok. 5 %. Droższe modele, są jeszcze bardziej dokładne.

Konieczność dokonywania kalibracji

Sensory mają swoją stabilność, tzn. ulegają rozregulowaniu. W takiej sytuacji należy dokonywać procesu, który zwykło określać się mianem kalibracji. Im mniej stabilny sensor, tym częściej należy poddawać go procesowi regulowania. W tym parametrze alkomaty elektroniczne również ustępują miejsca elektrochemicznym.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę trzy ważne parametry, jakimi muszą wykazać się alkotesty, jednoznacznie należy stwierdzić przewagę produktów elektrochemicznych. Górują one zarówno w aspekcie czułości, dokładności, jak i stabilności.